Bedrijfsvoering 


Het verenigingsbureau speelt flexibel in op vragen van leden. De medewerkers zijn professionals, het verenigingsbureau heeft een certificaat voor de NEN7510, er is een privacy & security-officer beschikbaar en er is een gedragscode voor de medewerkers. Kortom alles is ingericht op een zo transparant en betrouwbaar mogelijk werkend verenigingsbureau. Het inspelen op ontwikkelingen of onderwerpen die onverwacht de aandacht moeten krijgen, is geborgd. Het bureau opereert kostenbewust en legt daarover regelmatig verantwoording af aan de penningmeester. De ICT-diensten zijn ondergebracht bij de afdeling Service & Beheer. In verband met de herpostionering van deze afdeling wordt in 2020 gewerkt aan een constructie om diensten vanuit bedrijfsvoering te delen.

 

In 2020-2021 staat het digitaliseren en optimaliseren van de HR functie en administratieve processen op de planning. Diverse software pakketten die nu in gebruik zijn, worden vervangen door één nieuw pakket die de administratieve processen beter faciliteren en meer digitalisering mogelijk maken. Uitgangspunt is zo min mogelijke administratieve lasten en veilige opslag en uitwisseling van (interne) gegevens. 

 

De bedrijfsvoering van het verenigingsbureau bestaat uit de volgende onderdelen: