Over Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Deze organisaties werken in de vereniging Jeugdzorg Nederland samen aan het realiseren van een goede jeugdzorg. Het doel is om kwetsbare kinderen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen weer volwaardig te laten participeren in hun sociale omgeving, in het gezin, in het onderwijs en vrije tijd of op de arbeidsmarkt. Opvoeden in veiligheid en ontwikkelen van talenten staan daarbij centraal. De interventies van de leden zijn niet alleen gericht op het kind, maar op het gehele gezin en hun context. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.