Het meenemen en bewustmaken van de samenleving en waar mogelijk voorop lopen in het maatschappelijk debat 

  


Ambitie

De jeugdzorg staat nooit stil, net als de wereld om ons heen. Opdat haar aangesloten organisaties hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen, maakt Jeugdzorg Nederland de samenleving bewust van het (ingewikkelde maar belangrijke) werk van de jeugdzorg en de randvoorwaarden die nodig zijn. Waar nodig en waar mogelijk, gaat Jeugdzorg Nederland voorop in het debat om bepaalde ontwikkelingen de goede kant op te stimuleren.

Dit speerpunt wordt ingevuld door de actualiteit vanuit de andere drie speerpunten, alsmede actualiteiten en ontwikkelingen vanuit politiek en media. Daarnaast vinden we met regelmaat iets van maatschappelijke thema’s die indirect de zorg voor jeugd raken. Denk aan armoede, vluchtelingenproblematiek, bestuurlijke indeling Nederland, polarisatie en radicalisering.


In de lobby en belangenbehartiging richt het bureau van Jeugdzorg Nederland zich op het volgende: